Formalności związane przy przeprowadzce

To jeszcze nie koniec

Myślicie, że jeśli skończyliście się przeprowadzać, to możecie pozwolić sobie na odpoczynek? Owszem, ale tylko chwilowy. Rozpoczynacie kolejny etap swojego życia, ale pozostało wam jeszcze sporo kwestii formalnych. Zmiana adresu zamieszkania wiąże się ze zmianą wielu dokumentów oraz poinformowaniem o tym fakcie odpowiednich organów i instytucji, z którymi mamy pewne zobowiązania.

Meldunek ważna rzecz

Pierwszym krokiem jest oficjalne zameldowanie się w nowym miejscu zamieszkania. Udając się w tym celu do Urzędu Miasta powinniśmy mieć przy sobie dokument tożsamości. Na miejscu otrzymujemy stosowny formularz. Po wypełnieniu wniosku możemy już czuć się mieszkańcami danego miasta czy wsi. Dzięki meldunkowi  w wielu dużych miastach można liczyć na dodatkowe profity w postaci tańszych kosztów związanych z parkowaniem czy też tańszych biletów miesięcznych na przewozy komunikacją miejską. Gdy należymy do danej wspólnoty wyznaniowej, również możemy się udać do parafii czy innego duchowego obiektu administracyjnego, aby zgłosić chęć przypisania się do miejscowej grupy religijnej.

Formalności związane z pojazdami

Jeśli jesteśmy posiadaczami samochodu lub innego pojazdu silnikowego (motor, skuter, traktor), musimy dokonać jego przerejestrowania. Wszelkie czynności z tym związane możemy dokonać, podobnie jak w przypadku meldunku, w Urzędzie Miasta lub Gminy. Potrzebny będzie na pewno dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Nasze prenumeraty

Wiele osób zakupuje prenumeraty, stanowiące prosty sposób na otrzymywanie swojego ulubionego pisma lub książki. Decydując się na zmianę miejsca zamieszkania, warto poinformować o tym fakcie kolporter lub spółkę odpowiadającą za przesyłanie naszej prasy. Informacje tego typu można z reguły zgłaszać mailowo, telefonicznie lub listownie.

Banki i inne instytucje

Posiadacze kont bankowych, który w ostatnim czasie dokonali przeprowadzki mają obowiązek poinformowania o tym fakcie odpowiedni podmiot. Z doświadczenia wiemy, że nie ma możliwości zmiany danych dotyczących adresu zamieszkania poprzez linię telefoniczną. Musimy sami pofatygować się do najbliższego punktu wraz z dowodem tożsamości. To samo się tyczy firm ubezpieczeniowych czy funduszy emerytalnych. O ile w przypadku tych drugich kwestie związane ze zmianą adresu korespondencyjnego można zgłosić poprzez infolinię lub mailowo, o tyle nowy adres zamieszkania musimy zgłosić osobiście w biurze lub wysyłając specjalny formularz z własnoręcznym podpisem do centrali danej jednostki. Identyczna sytuacja dotyczy też naszych operatorów usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu wszelkie pisma i rachunki będą przesyłane bezpośrednio na nasz nowy adres zamieszkania.

Nieformalna korespondencja dla aktywnych

Jeśli prowadzimy korespondencję ze znajomymi albo jesteśmy zapisani do specjalnych grup wysyłających pocztówki do losowych osób mieszkających poza granicami Polski, powinniśmy wysłać stosowną informację o zmianie adresu zamieszkania. O ile w przypadku znajomych można tego dokonać poprzez wiele środków telekomunikacyjnych, to w kwestii grup korespondencyjnych musimy to uczynić poprzez stosowne formularze lub mailowo.