Czy firma transportowa powinna posiadać odpowiednie certyfikaty?

Z usług firm transportowych korzystamy w bardzo różnych sytuacjach. Zdecydowana większość z nas zwraca się do nich po pomoc w wypadku przeprowadzki. Często zastanawiamy się jednak po czym poznać firmę solidną i działającą w majestacie prawa. Pomocne okazują się być tutaj certyfikaty, które na przewoźników nakłada polskie prawo.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – czy to naprawdę jest konieczne?

Każdy, kto zamierza prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest jakikolwiek rodzaj transportu drogowego, musi wyrobić Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Dokument ten potwierdza to, że dana firma posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, aby możliwe było świadczenie przez nią usług w zakresie transportu drogowego. Posiadanie certyfikatu jest niezbędne do tego, aby uzyskać odpowiednią licencję.

Polskie prawo przewiduje obecnie cztery rodzaje certyfikatów – dla firm świadczących usługi w zakresie:

  • krajowego transportu drogowego osób;
  • międzynarodowego transportu drogowego osób;
  • krajowego transportu drogowego rzeczy;
  • międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

Procedurą przyznawania certyfikatów zajmuje się Instytut Transportu Samochodowego.

Licencja

Kiedy firma transportowa posiada już Certyfikat Kompetencji Zawodowych, może zacząć ubiegać się o stosowną licencję. Każdy, kto zamierza wykorzystywać samochody do celów zarobkowych (bez względu na to, czy będzie przewozić rzeczy, czy osoby), musi uzyskać odpowiednią licencję. Możliwe jest to dopiero wtedy, kiedy spełni się kilka wymogów.

Wydawaniem licencji zajmuje się starosta powiatowy właściwy z uwagi nie na miejsce zamieszkania właściciela firmy, ale jej siedzibę. Pierwszym kryterium, które musi spełnić osoba chcąca uzyskać licencję, jest dobra reputacja. Za kryterium tego warunku uznaje się nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne. Chodzi tu o sprawy karne, przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu, warunkom pracy, ochronie środowiska, a także przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu nie będą mogły prowadzić firmy transportowej. Warunek ten dotyczy także kierowców, którzy mają być zatrudniani w firmie. Polskie prawo zabrania, aby w firmie transportowej pracowały na stanowisku kierowcy osoby mające za sobą prawomocny wyrok sądowy za przestępstwa umyślne.

O licencję mogą również ubiegać się tylko te osoby, które posiadają tytuł prawny do zarządzania pojazdami, które muszą spełniać wszystkie wymogi techniczne nakładane przez obowiązujące w Polsce prawo o ruchu drogowym.

Czy to na pewno jest potrzebne?

Wymagane dokumenty są gwarantem tego, że firma będzie świadczyła usługi na wysokim poziomie. Oczywiście nie ustrzeże to klientów przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, ale stawianie na firmy działające w pełni legalnie, na podstawie wymienionych powyżej dokumentów, pozwala mieć pewność, że w czasie transportu nic złego się nie stanie. Działalność w majestacie prawa pozwala nam również o wiele łatwiej dochodzić swoich praw, kiedy w czasie transportu wydarzy się coś złego.